Upozornění:

Studijní program je neaktivní.

Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu.

Cíle studijního programu

Studijní program Řecká studia připravuje studenty na vědeckou práci v oblasti řecké filologie od pozdní antiky po současnost. Prohlubuje jejich teoretickou a metodologickou výbavu pro vědeckou práci a učí je samostatnému výzkumu. Absolventi rozumí celé disciplíně grecistiky a specializují se na časové období a lingvistické či literární bádání v závislosti na tématu své disertační práce.

Studium

 • Cíle

  Studijní program Řecká studia připravuje studenty na vědeckou práci v oblasti řecké filologie od pozdní antiky po současnost. Prohlubuje jejich teoretickou a metodologickou výbavu pro vědeckou práci a učí je samostatnému výzkumu. Absolventi rozumí celé disciplíně grecistiky a specializují se na časové období a lingvistické či literární bádání v závislosti na tématu své disertační práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět celé disciplíně grecistiky, mít přehled o relevantních odborných fórech a nejnovějších vývojových tendencích oboru
  • kriticky pracovat s prameny a sekundární literaturou
  • specializovat se do hloubky na oblast tématu své disertační práce
  • provádět metodologicky ukotvený základní výzkum v oboru přinášející nové poznatky a myšlenky
  • prezentovat výsledky svého výzkumu před odborným publikem, včetně zahraničního
  • získat mezinárodní kontakty a navazovat spolupráci v rámci svého oboru
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu jsou školení grecisté specializovaní na nejméně jednu oblast řeckých studií (pozdní antika, Byzanc, novořečtina) buď v lingvistickém, nebo literárním zaměření. Uplatní se zejména v akademickém prostředí jako výzkumní pracovníci a pracovnice nebo zaměstnanci univerzit, vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia mají předpoklady pro uplatnění v zahraničí. Jejich teoretická a metodologická výbava jim dávají předpoklady pro interdisciplinární bádání. Mimo akademickou sféru jsou odborně vybaveni například pro práci v cestovním ruchu, v diplomacii či jako překladatelé.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia je zahraniční stáž, během níž absolvent obohatí své portfolio teoretických i praktických nástrojů a dovedností, získá zahraniční zkušenosti a kontakty.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardní rozsah doktorské práce je 220 000 až 360 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Doktorská práce má charakter samostatného empirického výzkumu, přináší nové poznatky a impulsy oboru. Zároveň prokazuje uchazečovu erudici v oboru a jeho orientaci v základní i speciální oborové literatuře.

Základní údaje

Zkratka
D-RES_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Filozofická fakulta
Program zajišťuje