Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.

Interní členové

Mgr. Michal Brabec
Mgr. Jiří Pešek

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Jordi Ginebra Serrabou
Bc. Matúš Šimko
Absolvent

Studentští členové

Markéta Jančová