Confirmation:

Saved successfully.

PřF D-ANGE_ Analytical Geochemist
Name in Czech: Analytický geochemik
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2019 – 9/12/2026
Guarantor: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Doctoral Board

Chair

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

External members

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita Brno
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Mendelova univerzita Brno
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
UJEP Ústí n. Labem
prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
VŠ chemicko-technologická Praha
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci