Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PdF D-DIGE Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
PdF D-DIGEO Geography Education
Název anglicky: Geography Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Společná oborová rada: Didaktika geografie

Předseda

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Externí členové

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
prof. Dr. rer. nat. habil. Péter Bagoly-Simó
Humboldt-Universität zu Berlin
doc. RNDr. Štefan Karolčík, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Prof. dr hab. Danuta Piróg
Dr. Tatjana Resnik Planinc, Ph.D.
University of Ljubljana, Faculty of Arts
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity