Confirmation:

Saved successfully.

Botany

PřF BOTA Botany
Name in Czech: Botanika
doctoral full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PřF D-EKEB_ Ecological and Evolutionary Biology
PřF BOTAK Botany
Name in Czech: Botanika
doctoral combined specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PřF D-EKEB_ Ecological and Evolutionary Biology

External members

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Botanický ústav SAV Bratislava
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Botanický ústav AV ČR Průhonice
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny