Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Astrofyzika

PřF ASTRO Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
PřF ASTROK Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Externí členové

doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JČU
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
MFF UK Praha