Confirmation:

Saved successfully.

ESF D-FINA Finance
Name in Czech: Finance
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2029
Guarantor: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Doctoral Board

Chair

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

External members

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
prof. Dr. Eric Frére
University of Applied Science FOM
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně