Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Biomedical sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Oborová rada: Biomedicínské vědy

Oborová komise: Biochemie a molekulární biologie

Název anglicky: Biochemistry and Molecular Biology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

Předseda

prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
Lékařská fakulta UP v Olomouci
Giancarlo Forte, Ph.D.
FNUSA v Brně, ICRC
Mgr. Jan Frič, Ph.D.
Centrum translační medicíny, FNUSA ICRC
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
VFU Brno

Oborová komise: Molekulární medicína

Název anglicky: Molecular medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

Předseda

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D.
Lékařská fakulta UP v Olomouci
prof. Martin Pichler
University of Graz, Austria

Oborová komise: Morfologie buněk a tkání

Název anglicky: Cell and Tissue Morphology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

Předseda

prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP v Olomouci
doc. RNDr. Petr Mlejnek, CSc.
LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
LF UK v Plzni