Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Biomedical sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Oborová rada: Biomedicínské vědy

Předseda

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Externí členové

Mgr. Jan Frič, Ph.D.
Centrum translační medicíny, FNUSA ICRC
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
Assoc. Prof. Martin Pichler
University of Graz, Austria

Oborová komise: Biochemie a molekulární biologie

Název anglicky: Biochemistry and Molecular Biology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

Předseda

prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
Lékařská fakulta UP v Olomouci
Giancarlo Forte, Ph.D.
FNUSA v Brně, ICRC
Mgr. Jan Frič, Ph.D.
Centrum translační medicíny, FNUSA ICRC
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
VFU Brno
Manlio Vinciguerra, PhD.

Oborová komise: Molekulární medicína

Název anglicky: Molecular medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

Předseda

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D.
Lékařská fakulta UP v Olomouci
Assoc. Prof. Martin Pichler
University of Graz, Austria

Oborová komise: Morfologie buněk a tkání

Název anglicky: Cell and Tissue Morphology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

Předseda

doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. RNDr. Petr Mlejnek, CSc.
LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
LF UK v Plzni