Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026
Guarantor: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026
Guarantor: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Programme Board

Chair

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Employer or graduate representatives

Mgr. Žaneta Kubingerová
Technické muzeum v Brně
Mgr. Dana Modráčková
Univerzita Pardubice
RNDr. Ladislav Pospíšil, Ph.D.
Střední škola umění a designu Vyšší odborná škola Brno
Mgr. Karel Rapouch
Technické muzeum v Brně
Mgr. Jiří Szekeres
Regionální muzeum v Mikulově