Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administrative Proceedings
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Teorie a praxe trestního a správního procesu

Předseda

prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

Studentští členové

Anna Medková