Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PdF D-DIGE Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
PdF D-DIGEO Geography Education
Název anglicky: Geography Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Společná oborová rada: Didaktika geografie

Předseda

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Externí členové

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
prof. Dr. rer. nat. habil. Péter Bagoly-Simó
doc. RNDr. Štefan Karolčík, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
Prof. dr hab. Danuta Piróg
Dr. Tatjana Resnik Planinc, Ph.D.
University of Ljubljana, Faculty of Arts
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity