Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: General Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Externí členové

Mgr. Jakub Dotlačil, Ph.D.
University of Groningen, Nizozemsko
Prof. Dr. Roland Meyer
Humboldt-Universität zu Berlin, Německo
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Akademie věd České republiky
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci