Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 6. 2021 – 21. 6. 2031
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Název anglicky: Comparative Indo-European Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 22. 6. 2021 – 21. 6. 2031
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Oborová rada: Indoevropská srovnávací jazykověda

Předseda

prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.