Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 1. 2020 – 27. 1. 2027
Garant: doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Štěpánka Huláková
Absolventka
Bc. Radek Šimík
Absolvent

Studentští členové

Štefánia Elizeušová
Bc. Viktória Sinčáková