Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF N-CS_ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Wei-lun Lu, Ph.D.
FF B-CS_ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mag. phil. Ute Wallenböck, Dr. phil.

Společná programová rada

Předseda

doc. Wei-lun Lu, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Klaudia Ďurajková
Absolventka

Studentští členové

Ema Kopperová
Bc. Paulína Ovečková
Bc. et Bc. Marek Panáček