Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-PG_ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
FF N-PG_ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
Národní institut pro další vzdělávání

Studentští členové

Bc. Pavlína Procházková