Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

ESF N-FIPR Finance a právo
Název anglicky: Finance and Law
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2025
Garant: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
ESF B-FIPR Finance a právo
Název anglicky: Finance and Law
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Ing. Jan Rypar
auditing a vývoj softwarových řešení v obl. ekon. řízení firem

Studentští členové

Bc. Karolína Balatková
Bc. Lenka Rievajová