Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PdF N-LOG Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
PdF B-LOG Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.