Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Norwegian Language, Literature and Culture
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2025
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
FF N-NO_ Nordistika
Název anglicky: Nordic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2025
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Interní členové

Mgr. Tomáš Bratina, Ph.D.
Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Eva Lavríková
Absolventka

Studentští členové

Bc. et Bc. Tereza Janečková