Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

ESF D-REEKA Regional Economics
Název anglicky: Regional Economics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2026
Garant: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Externí členové

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Univerzita Pardubice
prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Mendelova univerzita, Fak. reg. rozvoje a mez. studií
prof. Ing. Elena Žárska, CSc.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta