Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Medical Microbiology, Immunology and Pathology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Oborová rada: Medical Microbiology, Immunology and Pathology


Oborová komise: Pathology and Forensic Medicine

Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO_A Medical Microbiology, Immunology and Pathology

Předseda

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
FN Olomouc

Doctoral Comittee: Medical Microbiology and Immunology

Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO_A Medical Microbiology, Immunology and Pathology

Předseda

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
VFU Brno
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
FN Olomouc
doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
AV ČR, Parazitologický ústav
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
VFU Brno