Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Medical Microbiology, Immunology and Pathology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Oborová rada: Medical Microbiology, Immunology and Pathology

Oborová komise: Pathology and Forensic Medicine

Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO_A Medical Microbiology, Immunology and Pathology

Doctoral Comittee: Medical Microbiology and Immunology

Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO_A Medical Microbiology, Immunology and Pathology

Předseda

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Externí členové

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
Fakulta veterinárního lékařství, VETUNI, Brno
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
AV ČR, Parazitologický ústav
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
VFU Brno