Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Surgery and Reproductive Medicine
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Oborová komise: Ophtalmology

LF DOPHP Ophtalmology
Název anglicky: Ophtalmology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: LF D-CHIR_A Surgery and Reproductive Medicine

Oborová komise: Obstetrics and Gynaecology

Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: LF D-CHIR_A Surgery and Reproductive Medicine

Předseda

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Externí členové

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
LF UP v Olomouci