Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Surgery and Reproductive Medicine
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Oborová komise: Ophtalmology

LF DOPHP Ophtalmology
Název anglicky: Ophtalmology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-CHIR_A Surgery and Reproductive Medicine

Předseda

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D.
FN Brno, Dětská oční klinika
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
FN Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
FN Olomouc

Oborová komise: Obstetrics and Gynaecology

Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-CHIR_A Surgery and Reproductive Medicine

Předseda

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
LF UP v Olomouci
MUDr. Martin Petrenko, CSc.
LF Univerzity Komenského v Bratislavě
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
FN Olomouc
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
LF Ostravské univerzity