Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Information Services Design
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 6. 2022 – 20. 6. 2027
Garant: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Programová rada

Předseda

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Matěj Káninský, MSc.

Studentští členové

Ing. arch. Kateřina Kulda