PrF DPRP_ Dějiny práva a římské právo (neaktivní)
Název anglicky: History of Law and Roman Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 11. 2019 – 18. 11. 2023
Garant: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.