JUDr. Jan Malíř, Ph.D.

učo 239892

Členství v akademických orgánech