Mgr. Jiří Rudolf

učo 484194
Odborný pracovník - PhD student MKChr MCGPR CEITEC MU

Studium

Vědy o živé přírodě, Přírodovědecká fakulta
Program PřF D-VZP_ Vědy o živé přírodě, doktorský studijní program
Školitelprof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
KonzultantMgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.
Formaprezenční jednooborové
Stavnávrat z pobytu v zahraničí
Výzkumné zaměřeníCombined experimental and bioinformatic approaches in telomere biology research
PlánPřF VZP Vědy o živé přírodě
2. semestr, 1. ročník