Bc. Hana Procházková

učo 494912

Studium

Překladatelství moderních evropských jazyků, Filozofická fakulta
Program FF N-PMEJ_ Překladatelství moderních evropských jazyků, magisterský studijní program
Formaprezenční se specializací
Stavřádný zápis
PlánFF FNPMEJpSFR Překladatelství francouzštiny
1. semestr, 2. cyklus
Francouzský jazyk a literatura, Filozofická fakulta
Program FF N-FJ_ Francouzský jazyk a literatura, magisterský studijní program
Formaprezenční jednooborové
Stavnávrat z pobytu v zahraničí
PlánFF FNFJpJ Francouzský jazyk a literatura
4. semestr, 2. cyklus

Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Hana Procházková, 12. 6. 2021

Nahlásit závadný obsah