Bc. Hana Procházková

učo 494912

Studium

Francouzský jazyk a literatura, Filozofická fakulta
Program FF N-FJ_ Francouzský jazyk a literatura, magisterský studijní program
Formaprezenční jednooborové
Stavřádný zápis
PlánFF FNFJpJ Francouzský jazyk a literatura
1. semestr, 2. cyklus

Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Hana Procházková, 12. 6. 2021