prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

učo 55002
Zástupce přednosty kliniky KTra UrNem LF MU

Akademické a řídící funkce

Pracoviště