logo Lékařská fakulta Klinika traumatologie
Společná pracoviště s Úrazovou nemocnicí
14110711 KTra UrNem Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
zástupce přednosty klinikyprof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci