Mgr. Marek Skarka, Ph.D.

učo 175888
Postdoc ÚTFA Fyz PřF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech

Školitelé