Jörgen Linus Wulff, M.Sc., Ph.D.

učo 239818
Odborný asistent ÚTFA Fyz PřF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech

Školitelé