Mgr. Marek Sýs, Ph.D.

učo 232886
Odborný asistent KPSK FI MU

Pracoviště