EN

Obnova přístupu do IS MU

Heslo si mohu osobně vyzvednout.

Používám IS, jsem studentem nebo pracovníkem MU.

Pokyny:

Heslo Vám vygenerují správci práv na fakultách nebo pracovištích po ověření totožnosti.

zdarma
Nemohu se osobně dostavit.

IS zná moji poštovní adresu.

Pokyny:

Heslo si můžete nechat za poplatek poslat poštou na adresu trvalého bydliště.

cena: 200 Kč
Jsem absolvent, chci se zaregistrovat.

IS již nepoužívám nebo jsem přístup nikdy neměl.

Pokyny:

Přístup do ISu si můžete obnovit prostřednictvím registrace do Absolventské sítě.

zdarma