Správci práv

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS MU je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS MU (tzv. primární heslo MU).