Vyberte pracoviště
Odkud je dokument
Více pracovišť
Čeho se týká
Dokumenty jsou označeny těmito štítky:
Více štítků
Vyhledat i
Více voleb
Můžete upřesnit, co hledáte

Výsledky 1 – 25 z 108 | Použít obecné Vyhledávání

Pravidla řízení ke jmenování profesorem na FI - revize 2017

 (FI MU; Vědecká rada)
Dokument: Fakulta informatiky → Vědecká rada → Pravidla habilitačního a jmenovacího řízení na FI MU → Pravidla řízení ke jmenování profesorem na FI - revize 2017
https://is.muni.cz/do/fi/vedecka_rada/37877535/FI_Pravidla_jmenovaciho_rizeni_revize2017.doc (info) FI_Pravidla_jmenovaciho_rizeni_revize2017.doc FI_Pravidla_jmenovaciho_rizeni_revize2017.txt FI_Pravidla_jmenovaciho_rizeni_revize2017.pdf

Pravidla habilitačního řízení na FI - revize 2017

 (FI MU; Vědecká rada)
Dokument: Fakulta informatiky → Vědecká rada → Pravidla habilitačního a jmenovacího řízení na FI MU → Pravidla habilitačního řízení na FI - revize 2017
https://is.muni.cz/do/fi/vedecka_rada/37877535/FI_Pravidla_habilitacniho_rizeni_revize2017.doc (info) FI_Pravidla_habilitacniho_rizeni_revize2017.doc FI_Pravidla_habilitacniho_rizeni_revize2017.txt FI_Pravidla_habilitacniho_rizeni_revize2017.pdf

Organizační řád FI [účinný od 10.8.2020]

 (FI MU; Organizační řád; 10. 8. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Organizační řád → Organizační řád FI [účinný od 10.8.2020]
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/organizacni_rad/Organizacni_rad_v_2020_08_10.pdf (info) Organizacni_rad_v_2020_08_10.pdf Organizacni_rad_v_2020_08_10.pdfa.pdf Organizacni_rad_v_2020_08_10.txt

Zápis ze zasedání AS FI MU 20.7_22.7.2020

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 22. 7. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2020 → Zápis ze zasedání AS FI MU 20.7_22.7.2020
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2020/MUSS1645112.pdf (info) MUSS1645112.pdf MUSS1645112.txt

Zápis AS FI 2020-05-21

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 21. 5. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2020 → Zápis AS FI 2020-05-21
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2020/MUSS1557184.pdf (info) MUSS1557184.pdf MUSS1557184.txt

Zaznam_AS_FI_2020-05-21.mp4

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 21. 5. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2020 → Zaznam_AS_FI_2020-05-21.mp4
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2020/Zaznam_AS_FI_2020-05-21.mp4 (info) Zaznam_AS_FI_2020-05-21.mp4

Zápis AS FI 2020-04-23

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 23. 4. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2020 → Zápis AS FI 2020-04-23
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2020/MUSS1521536.pdf (info) MUSS1521536.pdf MUSS1521536.txt

Usneseni_AS_FI_2020-04-23.pdf

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 23. 4. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2020 → Usneseni_AS_FI_2020-04-23.docx
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2020/Usneseni_AS_FI_2020-04-23.docx (info) Usneseni_AS_FI_2020-04-23.docx Usneseni_AS_FI_2020-04-23.txt Usneseni_AS_FI_2020-04-23.pdf

Zaznam_AS_FI_2020-04-23.mp4

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 23. 4. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2020 → Zaznam_AS_FI_2020-04-23.mp4
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2020/Zaznam_AS_FI_2020-04-23.mp4 (info) Zaznam_AS_FI_2020-04-23.mp4

Zápis AS FI 2020-03-19

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 19. 3. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2020 → Zápis AS FI 2020-03-19
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2020/MUSS1503065.pdf (info) MUSS1503065.pdf MUSS1503065.txt MUSS1503065.pdfa.pdf

Statut FI MU [účinný od 2.3.2020]

 (FI MU; Statut; 2. 3. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Vnitřní předpisy → Statut → Statut FI MU [účinný od 2.3.2020]
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/vnitrni_predpisy/statut/Statut_FI_2020_Final.docx (info) Statut_FI_2020_Final.docx Statut_FI_2020_Final.txt Statut_FI_2020_Final.pdf

Zápis AS FI 2020-02-07

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 7. 2. 2020)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2020 → Zápis AS FI 2020-02-07
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2020/MUSS1421822.pdf (info) MUSS1421822.pdf MUSS1421822.pdfa.pdf MUSS1421822.txt

Opatření děkana č. 7/2020 Úhrada nákladů - očkování chřipka

 (FI MU; Opatření děkana; 2020/7)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana č. 7/2020 Úhrada nákladů - očkování chřipka
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_7_2020_Uhrada_nakladu_ockovani.pdf (info) Opatreni_dekana_7_2020_Uhrada_nakladu_ockovani.pdf Opatreni_dekana_7_2020_Uhrada_nakladu_ockovani.pdfa.pdf Opatreni_dekana_7_2020_Uhrada_nakladu_ockovani.txt

Opatření děkana č. 6/2020 Stipendijní programy Fakulty informatiky [účinné od 1.10.2020]

 (FI MU; Opatření děkana; 2020/6)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana č. 6/2020 Stipendijní programy Fakulty informatiky [účinné od 1.10.2020]
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_stipendijni_programy.pdf (info) Opatreni_dekana_stipendijni_programy.pdf Opatreni_dekana_stipendijni_programy.txt Opatreni_dekana_stipendijni_programy.pdfa.pdf

Opatření děkana č. 5/2020 Evaluace akademických a výzkumných pracovníků FI v roce 2020

 (FI MU; Opatření děkana; 2020/5)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana č. 5/2020 Evaluace akademických a výzkumných pracovníků FI v roce 2020
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_5_2020_evaluace.pdf (info) Opatreni_dekana_5_2020_evaluace.pdf Opatreni_dekana_5_2020_evaluace.txt Opatreni_dekana_5_2020_evaluace.pdfa.pdf

Opatření děkana č. 4/2020 Zpracování osobních údajů v souvislosti s COVID-19

 (FI MU; Opatření děkana; 2020/4)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana č. 4/2020 Zpracování osobních údajů v souvislosti s COVID-19
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_4_2020_Zpracovani_OS_v_souvislosti_s_COVID-19.pdf (info) Opatreni_dekana_4_2020_Zpracovani_OS_v_souvislosti_s_COVID-19.pdf Opatreni_dekana_4_2020_Zpracovani_OS_v_souvislosti_s_COVID-19.txt Opatreni_dekana_4_2020_Zpracovani_OS_v_souvislosti_s_COVID-19.pdfa.pdf

Rozhodnutí děkana č. 3/2020 Nošení roušek upřesnění

 (FI MU; Rozhodnutí děkana; 2020/3)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Ostatní dokumenty → Rozhodnutí děkana č. 3/2020 Nošení roušek upřesnění
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/ostatni_dokumenty/Rozhodnuti_dekana_3_2020_Noseni_rousek_upresneni.pdf (info) Rozhodnuti_dekana_3_2020_Noseni_rousek_upresneni.pdf Rozhodnuti_dekana_3_2020_Noseni_rousek_upresneni.pdfa.pdf Rozhodnuti_dekana_3_2020_Noseni_rousek_upresneni.txt

Opatření děkana č. 1/2020 Poplatky spojené se studiem

 (FI MU; Opatření děkana; 2020/1)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana č. 1/2020 Poplatky spojené se studiem
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_1_2020_Poplatky_spojene_se_studiem.pdf (info) Opatreni_dekana_1_2020_Poplatky_spojene_se_studiem.pdf Opatreni_dekana_1_2020_Poplatky_spojene_se_studiem.txt Opatreni_dekana_1_2020_Poplatky_spojene_se_studiem.pdfa.pdf

Pokyn tajemnice č. 01/2020 Poskytování OOPP

 (FI MU; Pokyn děkana; 2020/1)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Pokyny → Pokyn tajemnice č. 01/2020 Poskytování OOPP
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/pokyny/Pokyn_tajemnice_01_2020_poskytovani_OOPP.pdf (info) Pokyn_tajemnice_01_2020_poskytovani_OOPP.pdf Pokyn_tajemnice_01_2020_poskytovani_OOPP.txt

2019_VR_zapis_13._prosince_el._podpis.pdf

 (FI MU; Vědecká rada, Zápis; 13. 12. 2019)
Dokument: Fakulta informatiky → Vědecká rada → Zasedání Vědecké rady FI MU dne 13. prosince 2019 → Zápis ze zasedání Vědecké rady FI MU ze dne 13. prosince 2019 → 2019_VR_zapis_13._prosince_el._podpis.pdf
https://is.muni.cz/do/fi/vedecka_rada/zasedani_vedecke_rady_fi_mu_dne_listopadu_2019/zapis_ze_zasedani_vedecke_rady_fi_mu_ze_dne_13_prosince_2019/2019_VR_zapis_13._prosince_el._podpis.pdf (info) 2019_VR_zapis_13._prosince_el._podpis.pdf 2019_VR_zapis_13._prosince_el._podpis.txt

Zápis AS FI 2019-12-11

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 11. 12. 2019)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2019 → Zápis AS FI 2019-12-11
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2019/MUSS1388533.pdf (info) MUSS1388533.pdf MUSS1388533.txt

Metodicky_list_PhD.pdf

 (FI MU; Metodický pokyn PhD; 1. 12. 2019)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Ostatní dokumenty → Metodicky_list_PhD.pdf
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/ostatni_dokumenty/Metodicky_list_PhD.pdf (info) Metodicky_list_PhD.pdf Metodicky_list_PhD.txt

Zápis AS FI 2019-11-08

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 8. 11. 2019)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2019 → Zápis AS FI 2019-11-08
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2019/MUSS1346601.pdf (info) MUSS1346601.pdf MUSS1346601.txt

Zápis AS FI 2019-10-24

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 24. 10. 2019)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2019 → Zápis AS FI 2019-10-24
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2019/MUSS1334555.pdf (info) MUSS1334555.pdf MUSS1334555.txt

Zápis AS FI 2019-06-18

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 18. 6. 2019)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2019 → Zápis AS FI 2019-06-18
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2019/MUSS1225065.pdf (info) MUSS1225065.pdf MUSS1225065.txt