AEM_01b Metodologický seminář II

Filozofická fakulta
podzim 2019

Předmět se v období podzim 2019 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je procvičit se studenty samostatnou práci s odbornou literaturou z oblasti raného středověku, převážně v cizím jazyce. Výstupme je analýza textu ve formě recenze do odborného časopisu, která tvoří podklad pro diskusi o daném tématu v semináři.
Osnova
  • 1. Úvod do semináře a rozdělení odborných prací (většinou aktuální monografie) pro recenze. 2. Úvod do psaní recenzí v odborných časopisech. 3. - 14. Prezentace recenzí odborné pracív semináři a následná diskuse k atuálnímu tématu. 15. Shrnutí semináře.
Literatura
  • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů II. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1. info
  • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha: LIBRI, 2002. 564 s. LIBRI, I. ISBN 80-7277-104-3. info
Výukové metody
referáty a recenze, diskuze na aktuální archeologická témata
Metody hodnocení
Aktivní účást v semináři. Vypracování recenze odborné práce. Přednesení recenze v semináři. Zápočet
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: K získání zápočtu je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných úkolů.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEM_01b