AR2A200 Dějiny archivnictví I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiřina Štouračová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 B2.41
Předpoklady
! AR2A50 Dějiny archivnictví I &&! NOW ( AR2A50 Dějiny archivnictví I )
Znalost českých dějin 19. a 20. století. Absolvování kurzu Archivnictví 1, 2, 3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmětem výuky bude sledování vývoje archivní péče o písemné bohatství našeho státu, které dokumentuje jeho historický, kulturní, vědecký a duchovní vývoj. Všimneme si prvotních panovnických instrukcí, které pověřují archiváře péčí o archiválie, jejich evidenci a ochranu. Dále budeme sledovat vývoj archivnictví jako moderní vědy, která se postupně vybavuje vhodnými nástroji pro badatelské využití. Dalším předmětem zájmu budou jednotlivé archivní instituce, které na našem území vznikají, jejich práce a jejich osobnosti, a to od 18. do poloviny 20. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat hlavní mezníky vývoje evropského archivnictví od středověku do novověku;
- vystihnout důležité podněty pro zrod archivů v českém státě;
- analyzovat archivní dokumenty v jednotlivých typech archivů;
- popsat rysy fungování nejdůležitějších archivů v Čechách;
- vyjmenovat a časově zařadit hlavní aktéry založení a rozvoje archivů v Čechách;
- hodnotit přínos práce archivářů pro kulturní život v zemi;
- napsat odbornou studii o zvoleném archivu, či osobnosti archivnictví, se všemi náležitostmi odborného textu.
Osnova
 • Český zemský archiv
 • Moravský zemský archiv
 • Slezský zemský archiv
 • Archiv ministerstva vnitra
 • Archiv hlavního města Prahy
 • Archiv města Brna
 • Státní ústřední archiv
 • Národní archiv
 • Česká archivní škola
 • Česká archivní společnost
 • Časopis archivní školy
 • Zprávy Českého zemského archivu.
Literatura
 • Archivní časopis , Ročenka České archivní společnosti
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Archivnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 192 s. ISBN 9788021065147. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jaroslava a Jana PRAŽÁKOVÁ. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 830 s. ISBN 8072770233. info
Výukové metody
Přednáška 60% Seminář 35% Písemný test 5%
Metody hodnocení
Hodnocení samostatné práce, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AR2A200