DESB12 Úvod do designového přemýšlení

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Roman Hřebecký (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Bc. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/28, pouze zareg.: 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pochopení, co je design thinking
- jako mindset
- jako proces
- jako set nástrojů
- jako jazyk propojující různé disciplíny
- jako přístup managementu
Pochopení souvislostí v designovém procesu a jeho základních fází
- výzkum,
- ideace
- prototypování
- implementace
Porozumění rozdílům mezi optimalizací, adaptací, inovací a spekulací
- Osvojení designérské terminologie,
- Uvědomění role designového procesu v chodu organizace a způsobů, jak se dá do organizace zavádět
- Trénování schopnosti předat a přijmout zpětnou vazbu
Výstupy z učení
Student/ka po absolvování předmětu
- dokáže po absolvování předmětu diskutovat z designéry na odborné teoretické úrovni,
- kriticky nahlíží na to, čeho je možné pomocí designového přemýšlení dosáhnout,
- dokáže obhájit přínos jednotlivých fází designového procesu,
- umí předat zpětnou vazbu.
Osnova
  • **Osnova předmětu**
  • - Proč vůbec řešíme designové přemýšlení
  • - Co je a co není designové přemýšlení
  • - Základní nástroje a činnosti designéra
  • - Designový proces v organizaci
  • - Optimalizace, adaptace, inovace a spekulace.
Literatura
  • STICKDORN, Marc, Markus HORMESS, Adam LAWRENCE a Jakob SCHNEIDER, ed., 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world ; a practitioners’ handbook. First edition. Sebastapol, CA: O’Reilly. ISBN 9781491927182.
Výukové metody
Postupné pravidelná čtení vybraných zdrojů (především This is service design doing), na které navazují pravidelná on-line setkání jednou týdně, na kterých jsou témata společně kriticky nahlížena.
Metody hodnocení
- pravidelná účast na setkáních a aktivní zapojení,
- příprava jedné z vybraných kapitol formou referátu,
- předání zpětné vazby studenty a studentkami na podobu referátu,
- závěrečný rozhovor s profesionálním designérem nad jím přineseným tématem
Informace učitele
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DESB12