DU2301 The Medieval Art of Southern Italy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (přednášející)
Garance
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Předpoklady
The course will be held by Prof. Stefano d'Ovidio from 11th to 15th November.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je komplexní reflexe o reprezentaci lidské tváře ve středověku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v reflexi o smyslu reprezentací lidské tváře;
- kriticky nahlížet na teorii tváře tak jak byla prezentována v tradiční historiografii;
- orientovat se ve způsobu kterým je lidská tvář "používána" ve středoveku;
Osnova
  • 1. Antický portrét 2. Portréty ve III. století 3. Křesťané a teorie portrétu 4. Portréty zesnulých v pozdní antice 5. Portréty světců v pozdní antice 6. Ikonoborectví a portréty 7. Dematerializovaná tvář 8. "Ikona" a podobnost 9. Idealizace a "realita" 10. Existuje portrét?
Literatura
  • Herbert L. Kessler, Spiritual seeing : picturing God’s invisibility in medieval art, Philadelphia 2000
  • Hans Belting, Bild und Kult : eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1990
  • Katherine Marsengill, Portraits and icons : between reality and spirituality in Byzantine art, Turnhout 2013
  • Michele Bacci, “Vieux clichés et nouveaux mythes : Constantinople, les icônes et la Méditerranée”, Perspective, 2 (2012), pp. 347-364
  • Kurt Weitzmann, Kurt The icon holy images : six to fourteenth century, London 1978
  • Beat Brenk, The apse, the image and the icon: an historical perspective of the apse as a space for images, Wiesbaden 2010
Výukové metody
Interaktivní přednáška se světelnými obrazy
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2301