ESA141 Filosofie pro estetiku I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.44
Předpoklady
Znalost vybraných pasáží knihy Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně pro posluchače estetiky bc. a estetiky a evropských kulturních studií mgr.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu ideální absolvent - zná základní historická data spjatá s vývojem filosofie; - zná hlavní myšlenkové proudy, význačné postavy a klíčové pojmy; - umí použít metodu správné argumentace jako ústřední nástroj filosofa; - umí rozpoznat a pojmenovat argumentační nedostatky; - umí parafrázovat přečtený odborný text.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zná klíčová data dějin filosofie
- zná hlavní díla dějin filosofie
- rozumí základním tezím filosofických směrů
- umí používat základní filosofickou terminologii
Osnova
  • 1. Smysl a funkce filosofie. 2. Presokratici: ontologie 3. Sokrates: antropologický obrat 4. Platón: dědictví platonismu, problém obecného 5. Aristoteles: evropská věda 5. Stoa, epikureismus, skepticismus 6. Plotinos: rozvedení platonismu 7. Augustinus: já jako zdroj jistoty 8. Středověk: logika a metafyzika 9. Descartes: zrod novověku 10. Britský empirismus 11. Hegel vs. Kierkegaard: totalita vs. personalismus 12. Fenomenologie vs. analytická filosofie
Literatura
  • SAPÍK, Miroslav. Filosofie : (kapitoly z filosofie, dějin filosofie a antropologie). Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. 256 s. ISBN 9788086723334. info
  • Analytická filosofie. Edited by Jiří Fiala. 2. vyd. Plzeň: O.P.S., 2006. 460 s. ISBN 8023971077. info
  • Analytická filosofie. Edited by Jiří Fiala. 2. opr. vyd. Plzeň: O.P.S., 2005. cxxxix s. ISBN 8023971069. info
  • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Edited by Petr Rezek, Translated by Miroslav Petříček - Karel Šprunk. 7., přeprac. a rozš. vyd.,. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 8071925004. info
  • Dějiny filosofie. Edited by Emanuel Rádl. Praha: Votobia, 1999. 668 s. ISBN 807220064X. info
  • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Dějiny filosofie. 1. [Nakladatelství Československé akademie věd, 1961] : Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. I. Theil (Orig.). Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 322 s. info
Výukové metody
Přednáška navazuje na individuální přípravu posluchače (zadaná literatura).
Metody hodnocení
Ukončení: písemný test ze zadaného textu.
Informace učitele
http://plato.stanford.edu/
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky
Předmět je vyučován každoročně.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ESA141