MVK_13 Autorské právo pro management kultury

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu se budou studenti orientovat v problematice autorského práva dle zákona č. 121/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů a rovněž získají základní přehled o mezinárodních smlouvách a směrnicích Evropské unie upravujících danou problematiku.
Osnova
 • pojem duševní vlastnictví, autorská a související práva, rozdíly v kontinentálně-evropském a anglo-americkém pojetí
 • přehled mezinárodních smluv na ochranu autorských a souvisejících práv
 • předmět autorského práva dle zákona č. 121/2000 sb.
 • pojmové znaky autorského díla, co není autorským dílem, autor, spoluautoři
 • majetková autorská práva, volné užití a omezení majetkových autorských práv
 • osobnostní autorská práva
 • zvláštní druhy děl
 • práva související s právem autorským
 • licence
 • ochrana autorských a souvisejících práv
 • kolektivní správa práv
Literatura
 • Autorské právo, průmyslová práva :autorský zákon, patenty, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, plemena zvířa. Ostrava: Sagit, 2004. 192 s. ISBN 8072083988. info
 • MURÍŇ, Peter. Autorské právo : (autorské právo, právo výkonných umelcov a s obidvoma súvisiace majetkové práva). Bratislava: Epos, 2002. 367 s. ISBN 8080574693. info
 • TELEC, Ivo. Autorské právo k fotografiím podle nového autorského zákona. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 12, s. 539-541. ISSN 1210-6410. info
 • TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví? Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 10-11, s. 872-885. ISSN 0324-7007. info
 • FIŠEROVÁ, Milena. Duševní vlastnictví : Autorské právo. Práva průmyslová. 1. vyd. Praha: Sekurkon, 1993. 39 s. info
 • SAUNDERS, D. J. Authorship and copyright. 1. ed. London: Routledge, 1992. ix, 269. ISBN 0415041589. info
 • STRÖMHOLM, Stig. Copyright - comparison of laws (Přív.) : Copyright - national and international development. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. 102 s. info
 • STRÖMHOLM, Stig. Copyright - national and international development : Copyright - comparison of laws (Přív.). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. 40 s. info
 • CRAIG, Joyce. Copyright law. New York: Matthew Bender, 1986. 1 sv. (růz. info
 • DIETZ, Adolf. Copyright law in the European community : a comparative investigation of national copyright legislation, with special reference to the provisions of the treaty establishing the European economic community. Alphen aan den Rin: Sijthoff & Noordhoff, 1978. xxi, 312 s. ISBN 90-286-0698-X. info
 • The International Association of Legal Science. International encyclopedia of comparative law. Volume XIV, Copyright and industrial property : Copyright and industrial property (Variant). Edited by Eugen Ulmer - René David. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1975. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/MVK_13