MVK_15 Marketingová komunikace II.

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Simona Juračková, Ph.D. (přednášející), Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–15:40 N41
Předpoklady
MVK_14 Marketingová komunikace I. || MVKK_12 Marketingová komunikace I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem druhé části kurzu je seznámit studenty se specifiky marketingu v oblasti kultury, které spadají primárně do kompetencí managementu.
Osnova
 • strategické plánování
 • základní analýza externích vlivů
 • mise a vize
 • positioning instituce
 • budování publika
 • fundraising
 • komunikační kampaň a tvorba rozpočtu
 • produktové portfolio
 • reklama
Literatura
  povinná literatura
 • KOTLER, Neil G., Philip KOTLER a Wendy I. KOTLER. Museum marketing and strategy : designing missions, building audiences, generating revenue and resources. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2008. xxx, 511. ISBN 9780787996918. info
 • KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění : praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Divadelný ústav, 2009. 146 s. ISBN 9788070082362. info
  doporučená literatura
 • KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 304 s. ISBN 8024711044. info
  neurčeno
 • Marketing management (Orig.) : Marketing & management : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1992] : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1995]. info
 • GUMMESSON, Evert. Total relationship marketing : from the 4Ps-- product, price, promotion, place-- of traditional marketing management to the 30Rs-- the thirty relationships- of the new marketing paradigm. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. xiii, 281. ISBN 075064463X. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, domácí úkoly
Metody hodnocení
Aktivní účast na přednáškách, 3 kratší domácí práce, kolokvium. Zadávání prací probíhá výhradně přes platformu ELF.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/MVK_15