PBM105 Domácí násilí, týrání a zneužívání

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dagmar Úlehlová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s rozmanitými variantami násilných incidentů v partnerských a rodinných vztazích. Cílem předmětu je poskytnout poznatky o domácím násilí, týrání a zneužívání, rozpoznat projevy fyzického, psychického nebo sexuálního násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami.
Výstupy z učení
identifikovat projevy domácího násilí, poznat možnosti pomoci ohroženým osobám, navrhnout včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu ohroženým osobám.
Osnova
 • 1. Domácí násilí, týrání a zneužívání jako sociálně patologický jevy. 2. Znaky domácího násilí, formy domácího násilí. 3. Rizikové faktory vzniku domácího násilí. 4. Právní úpravy vztahující se k domácímu násilí. 5. Krizová pomoc obětem domácího násilí. Spolupráce zaineteresovných činitelů. 6. Činnost Intervenčních center. 7. Metody a možnosti práce s oběťmi domácího násilí i násilnými osobami. 8. Týrání a zneužívání v různých věkových a sociálních skupinách. 9. Násilí na dětech. 10. Projekty a programy zaměřené na eliminaci a minimalizaci dopadů domácího násilí, týrání a zneužívání.
Literatura
  povinná literatura
 • ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2
 • ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 186 s. ISBN 9788073676902. info
 • Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech. Edited by Jiří Buriánek - Jiří Kovařík. Vyd. 1. Praha ;: Triton, 2006. 108 s. ISBN 8072549146. info
 • NOVÁKOVÁ, Jana. Domácí násilí : teorie vs. praxe pomoci obětem domácího násilí. Brno, 2002. 34 l., pří. info
  doporučená literatura
 • Richards, David L.; Haglund, Jillienne (2015). Violence Against Women and the Law. International Studies Intensives. Routledge. ISBN 978-1612051482.
 • MATOUŠKOVÁ, Ingrid. Aplikovaná forenzní psychologie. [s.l.]: Grada, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-4580-0
 • Wilcox, Paula (2006). Surviving domestic violence: gender, poverty and agency. Houndmills England New York: Palgrave Macmillan. ISBN 9781403941138.
 • BEDNÁŘOVÁ, Zdena. Domácí násilí : zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Praha: Acorus, 2009. 92 s. ISBN 9788025454220. info
 • MICZKOVÁ, Marie. Domácí násilí a jeho oběti. 2003. 107 listů. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, kazuistiky
Metody hodnocení
zápočet: aktivní účast, seminární úkol
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PBM105