PBM123 Kariérové poradenství

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zorientovat studenty v možnostech a postupech vedení poradenského procesu podle vybraných teorií profesní/kariérové volby a teorií kariérového rozvoje. V kurzu postupuje od sebepoznání studenta, jehož výsledkem je portfolio, přes reflexi specifik práce s různými typy zakázek klientů až k nácviku vedení vybraných částí poradenského rozhovoru.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- identifikovat shody a rozdíly mezi jednotlivými teoriemi a srovnat je z hlediska využití při vedení poradenského procesu
- vytvářet pro klienta respektující a podpůrné prostředí
- formulovat s klientem zakázku, cíle poradenského procesu a vybírat postupy práce, které jsou v souladu s prioritami a zdroji klienta
- vybírat různé typy informací a informačních zdrojů podle zakázky (zájmů) klienta a jeho dovedností
- aplikovat vhodné modely poradenské práce/teorie do přímé práce s klientem
-argumentovat svou přípravu/scénáře prvního poradenského setkání s klientem
Osnova
 • Osnova
 • 1. Služby kariérového poradenství v ČR i v Evropě, trendy v koncipování a poskytování služeb, evaluace služeb, role služeb kariérového poradenství v politice zaměstnanosti, vzdělávací politice, sociální politice státu.
 • 2. Kariérové vzdělávání jako součást kariérového poradenství.
 • 3. Kariérové informace a práce s nimi v průběhu poradenského procesu. 4. Teorie zaměřené na obsah: teorie kariérového rozhodování (Parsons, Holland, Schein) a jejich využití v přímé práci s klientem
 • 5. Teorie zaměřené na proces kariérového vývoje (Ginsber, Super) a jejich využití v přímé práci s klientem.
 • 6. Soudobé teorie kariérového rozvoje (Peavy, McMahon, Savickas) a jejich využití v přímé práci s klientem.
 • 7. Vedení poradenského procesu (scénáře a metodiky vedení poradenského procesu na podporu kariérové změny a na podporu kariérového rozvoje).
 • 8.-10. Nácviky vedení poradenského procesu (nácvik dojednávání zakázky, techniky vedení rozhovoru, tvorba kariérového plánu, dilemata, tvořivost v práci poradce, poradenský styl apod.)
 • 11. Tvorba scénářů první poradenské schůzky s klientem
Literatura
  povinná literatura
 • KOŠŤÁLOVÁ, Helena a Markéta CUDLÍNOVÁ. Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století. První vydání. Praha: Evropská kontaktní skupina, 2015. 55 stran. ISBN 9788087993019. info
 • SHARF, Richard S. Applying career development theory to counseling. 6th ed., International ed. Australia: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013. xviii, 498. ISBN 9781285176062. info
 • PEAVY, R. Vance. Sociodynamické poradenství : konstruktivistická perspektiva. Praha: Dům zahraniční spolupráce pro Centrum Euroguidance, 2013. 274 stran. ISBN 9788087335550. info
 • MEZERA, Antonín. Pro jaké povolání se hodím? : jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a snad i budoucí povolání. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008. viii, 296. ISBN 9788025123959. info
 • HANSEN, Ellen. Kariérové poradenství : příručka pro země s nízkými a středními příjmy. Vyd. 1. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2007. x, 110. ISBN 9788090400528. info
 • KIDD, Jennifer M. Understanding career counselling : theory, research and practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2006. xiii, 160. ISBN 1412903394. info
 • BOLLES, Richard Nelson. Jaké barvy je tvůj padák? : praktický manuál jak si najít práci a novou kariéru. Vyd. pro rok 1996. Praha: Pragma, 1998. 424 s. ISBN 8072056042. info
  doporučená literatura
 • VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024717319. info
  neurčeno
 • Hooley, T., Sultana, R., Thomsen, R. (Eds.) Career guidance for social justice. Routledge, 2018
 • NILES, Spencer G. a JoAnn HARRIS-BOWLSBEY. Career development interventions in the 21st century. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall, 2005. xxi, 476. ISBN 0131137816. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení a jejich diskuse, samostudium, nácviky.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: zpracování kompetenčního portfolia, účast na nácvicích vedení poradenského rozhovoru a diskuse scénáře první poradenské schůzky.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=950
Kurz má e-learningovou formou, kde jsou zveřejněny podmínky ukončení aktuálně probíhajícícho kurzu a další (zejména elektronické) zdroje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PBM123