PJ_SLAV07 Contemporary Polish Literature and Culture

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (lecturer)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:00–15:40 B2.23, except Wed 18. 9.
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
W ramach przedmiotu Najnowsza literatura i kultura polska studentom przedstawimy:
- realia i przemiany w życiu społecznym i politycznym Polski od roku 1989 do dziś;
- główne nurty, kierunki badań oraz współczesnych twórców literatury i kultury polskiej;
- polsko-czeskie stosunki literackie w danym okresie (wzajemne wpływy, kontakty twórców, tłumaczenia itp.);
- analizy najnowszych dzieł literatury polskiej;
- adaptacje filmowe dzieł literackich.
Learning outcomes
Absolwent pozna
- realia i przemiany w życiu społecznym i politycznym Polski po roku 1989;
- historię współczesnej literatury i kultury polskiej;
- będzie umiał dyskutować o tych tematach i poprawnie argumentować
Syllabus
 • Fenomen Nagrody Nike i jej laureaci
 • Poezja
 • S. Barańczak, Wiersze zebrane (2007)
 • T. Różycki, Dwanaście stacji (2005); Kolonie (2006)
 • P. Sommer, Dni i noce (2009); Wiersze ze słów (2009)
 • A. Sosnowski, wybór wierszy: Dożynki. 1987–2003 (2006); Pozytywki i marienbadki (1987-2007) (2009)
 • M. Świetlicki, Czynny do odwołania (2001); zbiór Wiersze (2011)
 • E. Tkaczyszyn-Dycki, Oddam wiersze w dobre ręce (1988-2010) (2010), Imię i znamię (2011)
 • Poeci na nowy wiek, red. R. Honet (2010)
 • Proza
 • D. Masłowska, Wojna polsko-ruska (2002); Paw królowej (2006)
 • W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli (2006); Ostatnie rozdanie (2016)
 • J. Pilch, Pod Mocnym Aniołem (2001); Dziennik (2012)
 • A. Stasiuk, Jadąc do Babadag (2004); Wschód, (2014)
 • O. Tokarczuk, Bieguni (2007)
 • M. Witkowski, Lubiewo (2005)
 • Polska szkoła reportażu
 • R. Kapuściński, Podróże z Herodotem (2004); Ten Inny (2004)
 • M. Szczygieł, Gottland (2006); Zrób sobie raj (2010)
 • W. Tochman, Bóg zapłać (2010)
 • 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła (2009)
 • Teatr
 • D. Masłowska, Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku (2006)
 • T. Słobodzianek, Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach (2009)
 • Krytyka
 • S. Bereś, Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI (2002)
 • P. Czapliński, Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90 (2002); Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych (2001)
 • K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności (2004)
 • P. Dunin-Wąsowicz, Oko smoka: literatura tzw. pokolenia „bruLionu” wobec rzeczywistości III RP (2000)
 • K. Maliszewski, Nowa poezja polska 1989–1999. Rozważania i uwagi (2005)
 • P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002)
 • Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych“, pod red. P. Mareckiego, I. Stokfiszewskiego i M. Witkowskiego (2002)
Literature
  recommended literature
 • Literatura polska 1989-2009 : przewodnik. Edited by Piotr Marecki. Krakow: Korporacja ha!art, 2010. 412 s. ISBN 9788362574131. info
 • Literatura polska 1990-2000. Edited by Tomasz Cieślak - Krystyna Pietrych. Kraków: Zielona sowa, 2003. 399 s. ISBN 8373895159. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Kalendarium życia literackiego 1976-2000 : wydarzenia, dyskusje, bilanse. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. xii, 629. ISBN 8308034179. info
 • BUSZEWICZOWA, Elwira. Słownik pisarzy polskich. Edited by Elżbieta Zarych. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2008. 644 s. ISBN 9788374357876. info
 • Encyklopedia kultury polskiej XX wieku : pojęcia i problemy wiedzy o kulturze pod redakcją Antoniny Kłoskowskiej. Wyd. 1. Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991. ISBN 8370440223.
 • KNAFLEWSKA Joanna, KOT Wiesław. Księga kultury polskiej: kultura i nauka, literatura. Wyd. Publicat, 2007. ISBN 8324514775.
 • 20 lat literatury polskiej 1989–2009. Edited by Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2014. ISBN 978-83-226-2348-0.
Teaching methods
Lectures combined with seminar discussions, independent work, presentation.
Assessment methods
Attendance (2 absences per semester are allowed), 1 presentation, compulsory reading and test are required to gain credit.
Language of instruction
Polish
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Kurz je určen výhradně studentům NMgr. studia!

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PJ_SLAV07