PJ_SLAV07 Nejnovější polská literatura a kultura

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.23, kromě St 18. 9.
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz je určen výhradně studentům NMgr. studia!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz Nejnovější polská literatura a kultura má za cíl:
- představit studentům reálie a politicko-společenský vývoj Polska od roku 1989 do současnosti;
- představit hlavní směry, proudy a současné tvůrce;
- nastínit polsko-české literární vztahy daného období (vzájemné vlivy, kontakty tvůrců, překlady apod.);
- analyzovat v seminářích nová díla polské literatury a divadla;
- seznámit studenty s novými filmovými adaptacemi literárních předloh.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu
- bude seznámen s reáliemi a politicko-společenským vývojem Polska po roce 1989
- bude vybaven kulturními a literárně historickými vědomostmi o současném Polsku
- bude schopen o těchto záležitostech argumentovaně diskutovat
Osnova
 • - Reálie a politicko-společenský vývoj Polska po roce 1989;
 • - Kulturní instituce a významné události;
 • - Umělecká ocenění a literární ceny, fenomén Ceny Niké a její laureáti;
 • - Poezie:
 • S. Barańczak, Wiersze zebrane (2007)
 • T. Różycki, Dwanaście stacji (2005); Kolonie (2006)
 • P. Sommer, Dni i noce (2009); Wiersze ze słów (2009)
 • A. Sosnowski, wybór wierszy: Dożynki. 1987–2003 (2006); Pozytywki i marienbadki (1987-2007) (2009)
 • M. Świetlicki, Czynny do odwołania (2001); zbiór Wiersze (2011)
 • E. Tkaczyszyn-Dycki, Oddam wiersze w dobre ręce (1988-2010) (2010), Imię i znamię (2011)
 • Poeci na nowy wiek, red. R. Honet (2010)
 • - Proza:
 • D. Masłowska, Wojna polsko-ruska (2002); Paw królowej (2006)
 • W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli (2006); Ostatnie rozdanie (2016)
 • J. Pilch, Pod Mocnym Aniołem (2001); Dziennik (2012)
 • A. Stasiuk, Jadąc do Babadag (2004); Wschód, (2014)
 • O. Tokarczuk, Bieguni (2007)
 • M. Witkowski, Lubiewo (2005)
 • Polská škola reportáže:
 • R. Kapuściński, Podróże z Herodotem (2004); Ten Inny (2004)
 • M. Szczygieł, Gottland (2006); Zrób sobie raj (2010)
 • W. Tochman, Bóg zapłać (2010)
 • 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła (2009)
 • - Divadlo:
 • D. Masłowska, Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku (2006)
 • T. Słobodzianek, Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach (2009)
 • - Kritika:
 • S. Bereś, Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI (2002)
 • P. Czapliński, Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90 (2002); Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych (2001)
 • K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności (2004)
 • P. Dunin-Wąsowicz, Oko smoka: literatura tzw. pokolenia „bruLionu” wobec rzeczywistości III RP (2000)
 • K. Maliszewski, Nowa poezja polska 1989–1999. Rozważania i uwagi (2005)
 • P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002)
 • Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych“, pod red. P. Mareckiego, I. Stokfiszewskiego i M. Witkowskiego (2002)
Literatura
  doporučená literatura
 • Literatura polska 1989-2009 : przewodnik. Edited by Piotr Marecki. Krakow: Korporacja ha!art, 2010. 412 s. ISBN 9788362574131. info
 • Literatura polska 1990-2000. Edited by Tomasz Cieślak - Krystyna Pietrych. Kraków: Zielona sowa, 2003. 399 s. ISBN 8373895159. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Kalendarium życia literackiego 1976-2000 : wydarzenia, dyskusje, bilanse. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. xii, 629. ISBN 8308034179. info
 • BUSZEWICZOWA, Elwira. Słownik pisarzy polskich. Edited by Elżbieta Zarych. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2008. 644 s. ISBN 9788374357876. info
 • Encyklopedia kultury polskiej XX wieku : pojęcia i problemy wiedzy o kulturze pod redakcją Antoniny Kłoskowskiej. Wyd. 1. Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991. ISBN 8370440223.
 • KNAFLEWSKA Joanna, KOT Wiesław. Księga kultury polskiej: kultura i nauka, literatura. Wyd. Publicat, 2007. ISBN 8324514775.
 • 20 lat literatury polskiej 1989–2009. Edited by Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2014. ISBN 978-83-226-2348-0.
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava a četba, diskuse v seminářích a prezentace.
Metody hodnocení
Nutná je přítomnost studenta ve výuce (max. 2 neomluvené absence). Samostatná četba zadaných textů, 1 prezentace. Písemná zkouška (požadována je alespoň 60% úspěšnost).
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
Doporučené články po každém semináři:
- Poezja polska w ostatnich 20 latach XX wieku
https://culture.pl/pl/artykul/poezja-polska-w-ostatnich-20-latach-xx-wieku
- Starzy mistrzowie i poetki wieku średniego
https://culture.pl/pl/artykul/przeglad-wydarzen-poetyckich-w-polsce-na-przelomie-xx-i-xxi-wieku
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PJ_SLAV07