ESB031 Teorie populární kultury

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ondřej Krajtl (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:50–12:25 zruseno Aula FAVU
Předpoklady
Schopnost číst odborný text v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Jiné omezení: posluchači bc. estetiky, kteří začali své studium před více než třemi semestry, musí mít splněnu postupovou zkoušku (ESAPZE), jinak si tento předmět nemohou zapsat. Pro ostatní obory není zápis omezen.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento předmět slouží k uvedení do studia populární kultury. Seznamuje studenty s historií jejího zkoumání a významnými osobnostmi, objasňuje základní pojmy a metody, ukazuje vliv popkultury na estetiku ve 20. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základní teoreticko-metodologické přístupy ke studiu popkultury;
- objasnit základní pojmy studia popkultury;
- vyjmenovat klíčové osobnosti studia popkultury ve 20. stol.
Osnova
 • Základní pojmy: kultura, masová kultura, popkultura.
 • Popkulturní dichotomie.
 • Popkultura a kýč.
 • Frankfurtská škola a kulturní průmysl.
 • Teorie hegemonie a ideologie.
 • Strukturalismus a sémiologie.
 • Feministická kritika popkultury.
 • Popkultura v časech postmoderny.
 • Simulace a simulakra.
 • Nová média, virtualita a kyberkultura.
Literatura
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. 1. vyd. Praha: Svoboda. 417 s. ISBN 30-205-0472-9. info
 • MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím : extenze člověka. Edited by Jan Jirák, Translated by Miloš Calda. 2., rev. vyd. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. ISBN 9788020424099. info
 • SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Translated by Klára Cabalková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 210 s. ISBN 8020010130. info
 • STRINATI, Dominic. An introduction to studying popular culture. 1st pub. London: Routledge, 2000. xvi, 288. ISBN 0415157676. info
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Translated by Irena Reifová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 190 s. ISBN 8020407472. info
 • STRINATI, Dominic. An introduction to theories of popular culture. London: Routledge, 1995. xviii, 301. ISBN 0415124700. info
 • FISKE, John. Reading the popular. 2nd imp. London: Routledge, 1990. xi, 228. ISBN 041507875X. info
 • FISKE, John. Understanding popular culture. London: Routledge, 1989. xi, 206. ISBN 0415078768. info
Výukové metody
Po odborném výkladu jsou studenti vedeni k samostatné interpretaci problémů. Následuje diskuse.
Metody hodnocení
Výuka má podobu přednášek a diskusí v hodině. Závěrečné hodnocení probíhá formou písemného testu ze zadané literatury.
Informace učitele
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/ESB031/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky
Předmět je vyučován každoročně.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.