BSSn4403 Komparativní analýza bezpečnostní politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vendula Divišová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Konečná, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vendula Divišová, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 U41
Předpoklady
! BSS403 Comparative Analysis of Sec. && ! NOW ( BSS403 Comparative Analysis of Sec. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s disciplínou komparativní analýzy se zaměřením na bezpečnostní politiku na národní i mezinárodní úrovni, a tak zvýšit jejich analytické dovednosti v této oblasti využitelné jak v praxi, tak v oblasti vědy a výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli mít přehled o základních teoretických i metodologických přístupech ke srovnávací analýze a být si vědomi specifik komparace různých politik s bezpečnostní dimenzí jakož i komparace bezpečnosti ve vybraných regionech. Dále by měli být schopní provádět vlastní komparativní analýzu politik v oblasti bezpečnosti a osvojit si kritický přístup k hodnocení bezpečnostní politiky.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina 2. Bezpečnostní politika a bezpečnost jako koncept pro srovnávací analýzu 3. Komparativní politika 4. Případová studie a Process tracing 5. Komparativní případová studie 6. Kvalitativní komparativní analýza 7. Komparativní integrační politika ve vybraných státech EU 8. Komparace obranné a zahraniční politiky 9. Komparace vnitřní a trestní politiky 10. Komparace bezpečnosti v regionech Jižní a Východní Afrika 11. Případové studie studentů 12. Případové studie studentů 13. Případové studie studentů
Literatura
  povinná literatura
 • Caramani, Daniele. 2020. Comparative politics. Fifth edition. Oxford: Oxford University Press, s. 50-65.
 • Peters, Guy B. 1998. Comparative Politics: Theory and Methods. Basingstoke: Macmillan Press LTD, s. 1-57-
 • Morag, Nadav. 2011. Comparative homeland security: global lessons. Hoboken, N.J.: John Wiley. (Úvod a kapitola 4)
 • Mahoney, J. Goertz, G. 2006. A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research. Political Analysis 14(1), pp. 227-249.
 • Lijphart, Arend. 1971. Comparative Politics and the Comparative Method. The American Political Science Review, Vol. 65, No. 3, pp. 682-693.
 • Drulák, Petr a kol. 2008. Jak zkoumat politiku. Praha: Portál, Kapitola 3 – Komparativní případová studie, pp. 62-89.
 • Breuning, Marijke. 2007. Foreign policy analysis: a comparative introduction. Springer (Chapter 1 “Why Study Foreign Policy Comparatively?”)
 • Wilson III, Isaiah, and James J. F. Forest. 2008. “Introduction to the Politics of Defence Policy” (Chapter 1). In Handbook of Defence Politics: International and Comparative Perspectives, Isaiah Wilson III and James J. F. Forest. Routledge.
 • Tonry, Michael. 2015. “Is cross-national and comparative research on the criminal justice system useful?” European Journal of Criminology 12 (4): 505-516. https://doi.org/10.1177/1477370815581699.
 • Collier, David. 2011. “Understanding Process Tracing”. 44 (4), pp. 823-830. https://doi.org/10.1017/S1049096511001429.
 • Ragin, Charles. 2008. Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond. Chicago: University of Chicago Press, pp. 13-44.
Výukové metody
Přednášky, semináře, písemné práce.
Metody hodnocení
Hodnocení sestává z vypracování seminární práce (max. 20 bodů), ústní prezentace návrhu této seminární práce (max. 10 bodů) a absolvování zkoušky v podobě písemného testu (max. 30 bodů). Seminární práce bude vypracována na vybrané téma z oblasti komparativní analýzy bezpečnostní politiky. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 35 bodů (60 % z maximálního možného počtu). A) 60–56 bodů B) 55–51 bodů C) 50–46 bodů D) 45–41 bodů E) 40–36 bodů F) 35 bodů a méně
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/BSSn4403