BSSn4406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 16:00–17:40 P22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na využití bezpečnostních a strategických studií praktiky. Studenti vypracovávají expertízy, návrhy aplikovaných grantových projektů a znalecké posudky.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni vytvářet aplikované výstupy.
Osnova
  • Úvod do předmětu Objasnění problematiky aplikovaných BSS Znalecké posudky Znalecké posudky (příklady) Seminář ke znaleckým posudkům I. Seminář ke znaleckým posudkům II. Grantové projekty (konceptualizace) Grantové projekty (příklady) Seminář ke grantovým projektům Expertní studie pro zadavatele (konceptualizace) Expertní studie pro zadavatele (případové studie) Seminář k expertním studiím pro zadavatele
Literatura
    povinná literatura
  • MAREŠ, Miroslav. „Znalci na extremismus“: sociální vědy ve službách vnitřní bezpečnosti? Sociální studia, Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 2, s. 69-82. ISSN 1214-813X.
  • Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech : komentář. Edited by Lukáš Křístek - Pavel Bürger - Jan Vučka. Vydání první. Praha: Leges, 2021. xxiv, 288. ISBN 9788075025111. info
    neurčeno
  • Kompletní a platný seznam literatury k předmětu je ve složce studijní materiály.
Výukové metody
Kurs kombinuje přednášky a semináře. Studenti vypracovávají písemné práce.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Ta sestává z ohodnocení tří písemných seminárních prací. Za písemné seminární práce je možné získat celkem 60 bodů (z toho za každou seminární práci je možné získat 20 bodů). K absolvování předmětu je třeba získat alespoň ¼ bodů z každé části (tedy alespoň 5 bodů za každou ze tří prací). Seminární práce budou psány ve formě expertní studie pro zadavatele (rozsah 27 000 – 30 000 znaků včetně mezer), znaleckého posudku (rozsah 27 000 – 30 000 znaků včetně mezer) a návrhu grantového projektu (18 000 – 20 000 znaků včetně mezer). Přesná témata budou domluvena na přednáškách a seminářích. Na semináře je třeba za tímto účelem mít zpracovánu i stručnou prezentaci v power-pointu či obdobném programu (v délce cca 10 minut). Podrobnosti budou objasněny při výuce. Termín odevzdání seminárních prací je 10. leden (znalecký posudek je třeba odevzdat v papírové podobě i naskenovaný včetně správné formální úpravy, ostatní dvě práce stačí v běžném textovém editoru). Studenti/tky dostanou do 20. ledna hodnocení. Pokud bude hodnocení alespoň jedné z prací pod 18 bodů, bude možnost tuto práci opravit do 6. února. tak, aby mohlo být hodnocení zlepšeno (maximum je pak 18 bodů za opravenou práci). Seminární práci může jeden až šest studentů/studentek, hodnocení je pak pro všechny ve skupině stejné. V případě odpovídajících pokynů z univerzitního anebo fakultního vedení bude část předmětu (včetně součástí zkoušky) realizována on-line. Hodnocení: 56 – 60 bodů A 51 – 55 bodů: B 46 – 50 bodů C 41 - 45 bodů D 36 – 40 bodů: E 0- 35 bodů F.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/BSSn4406