POLn6001 Politický marketing a marketingové průzkumy

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 U41
Předpoklady
! POL505 Teorie a koncepty marketingu && ! NOW ( POL505 Teorie a koncepty marketingu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými koncepty politického marketingu, důraz je přitom na koncepty, které jsou aktuální. Součástí kurzu je také podrobná diskuse o vztahu teorií demokracie a politického marketingu. Ve druhé části kurzu pak probíhá příprava na realizaci průzkumu trhu. V sérii seminářů postupně studenti připravují scénář pro realizaci focus groups (včetně sestavení rekrutačního dotazníku) a dotazníkového šetření.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti znát principy, na kterých politický marketing funguje, a v současnosti nejvýznamnější teoretické koncepty. Současně budou schopni vybrat správnou metodu ke zkoumání trhu ve vztahu k aktuálním potřebám politické strany a navrhnout design vlastního marketingového výzkumu.
Osnova
 • 1. Marketing v politice I 2. Marketing v politice II 3. Marketing v kontextu teorií demokracie 4. Personalizace a celebritizace 5. Permanentní kampaň a negativní komunikace 6. Kvalitativní výzkumy I 7. Kvalitativní výzkumy II 8. Kvantitativní výzkumy I 9. Kvantitativní výzkumy II 10. Big data a nové trendy marketingového výzkumu 11. Prezentace výstupů z týmové práce
Literatura
  povinná literatura
 • Henneberg, S. (2004): The views of an advocatus dei: Political marketing and its critics. Journal of Public Affairs 4 (3): 225-243.
 • Thomas, M. (2000): Niccolò Machiavelli as relationship marketing guru. In P. Harris, A. Locke and P. Rees (eds.) Machiavelli, Marketing and Management. London and New York: Routledge, pp. 67-80.
 • Ormrod, R. P. 2006. A Critique of the Lees-Marshment Market-Oriented Party Model. In: Politics, Vol. 26, No. 2, s. 110-118.
 • O'Cass, A. 2001. Political Marketing: An investigation of the political marketing concept and political market orientation in Australian politics. In: European Journal of Marketing, Vol. 35, No. 9/10, s. 1003-1025.
 • Stephens-Davidowitz, Seth. 2017. Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. Start Publishing Notes.
 • Ceron, Andrea, Stefano M Iacus, and Luigi Curini. 2017. Politics and Big Data: Forecasting and Nowcasting Elections Using Social Media. Oxon and New York Routledge.
 • Brace, Ian. 2008. Questionnaire Design. Kogan Page Publishers. London: Kogan Page Publishers.
 • Barbour, RS and Morgan DL. 2017. A New Era in Focus Group Research: Challenges, Innovation and Practice. London. Palgrave Macmillan.
 • Wring, D. 2002. Conceptualising Political Marketing: A Framework for Election Campaign Analysis. In: O'Shaughnessy, N. J. - Henneberg, S. C. M. (Eds.) The Idea of Political Marketing. Westpoint: Praeger, s. 171-185
 • Wring, D. 1997. Reconciling Marketing with Political Science: Theories of Political Marketing. In: Journal of Marketing Management, Vol. 13, No. 7, s. 651-663.
 • Downs, A. (1956): An Economic Theory of Political Action in a Democracy. The Journal of Political Economy, Vol. 65, No. 2. (Apr., 1957), pp. 135-150.
 • Krueger AR and Casey MA. 2014. Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. Thousand Oaks: Sage.
 • Ormrod, R. P. 2005. A Conceptual Model of Political Market Orientation. In: Lees- Marshment, J. - Wymer, W. W. (eds.) Current Issues in Political Marketing. Binghamton: The Haworth Press.
 • Henneberg, S. C., M. Scammell, N. J. O'Shaughnessy. (2009). Political marketing management and theories of democracy. Marketing Theory 9 (2): 165-188.
 • Lees-Marshment, J. 2001a. The product, sales and market-oriented party: How Labour learnt to market the product, not just the presentation. In: European Journal of Marketing, Vol. 35, No. 9-10, s. 1074-1084.
 • SCAMMELL, Margaret. Consumer democracy : the marketing of politics. New York: Cambridge University Press, 2014. xxiv, 213. ISBN 9780521545242. info
 • SAVIGNY, Heather. The problem of political marketing. New York: Continuum, 2008. 147 p. ISBN 9780826428561. info
 • HINDMOOR, Andrew. Rational choice. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006. xiv, 257. ISBN 1403934223. info
 • Winning elections with political marketing. Edited by Philip Davies - Bruce I. Newman. New York: Haworth Press, 2006. xiii, 239. ISBN 0789033704. URL info
 • Political marketing : a comparative perspective. Edited by Darren G. Lilleker - Jennifer Lees-Marshment. Manchester: Manchester University Press, 2005. xvii, 230. ISBN 0719068711. info
 • Handbook of political communication research. Edited by Lynda Lee Kaid. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. xviii, 541. ISBN 0805837752. URL info
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. Kapitalismus, socialismus a demokracie. Translated by Jiří Ogrocký. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 470 s. ISBN 8073250446. URL info
 • The idea of political marketing. Edited by Nicholas J. O'Shaughnessy - Stephan C. M. Henneberg. 1st pub. Westport: Praeger, 2002. xx, 258. ISBN 0275975959. info
 • Handbook of political marketing. Edited by Bruce I. Newman. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1999. xxiv, 792. ISBN 076191109X. info
 • NEWMAN, Bruce. The marketing of the president : political marketing as campaign strategy. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994. xvii, 165. ISBN 0803951388. URL info
Výukové metody
přednášky, semináře, simulace
Metody hodnocení
esej, dva návrhy výzkumného designu (skupinová práce), závěrečné písemní přezkoušení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/POLn6001